مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

معرفی شرکت

تاریختاریخ انتشار : سه شنبه ,۱۶ مهر , ۱۳۹۲

معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان بهبودکیفیت توس به شماره ثبت ۲۲۸۷۳ازسال ۱۳۸۳ فعالیت خودرادرحوزه مشاوره مدیریت ومهندسی صنایع آغازوبا گذشت زمان وبا توجه به نیاز مشتریان در زمینه های HSE ,مطالعات وارزیابی زیست محیطی ,مدیریت پروژه و…خدمات خودراگسترش داد.

این شرکت در حال حاضر دارای گواهینامه تایید صلاحیت مشاورباتخصص ۱-ایمنی وکاهش خطرات وپدافند غیر عامل۲-محیط زیست  از معاونت راهبردی ریاست جمهوری وپروانه خدمات فنی ومهندسی از وزارت صنعت ,معدن وتجارت می باشد.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق