مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

۱۰ اصل ارگونومی در محیط کار

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۲۸ آبان , ۱۳۹۹

عینک ارگونومی را بزنید!
اساس ارگونومی عدم انجام سخت کار است. مقادیر بلایی میزان، کار سخت در قالب فعالیت های روتین روزانه را با دیدگاه جدید و عینک ارگونومی بنگرید.

ده اصل ارگونومی در محیط کار که حتما باید به آن توجه شود به شرح زیر هستند.

  1. کار در پوسچرهای خنثی
  2. کاهش نیروی بیش از اندازه
  3. هر چیزی را در دسترسی آسان قرار دهید.
  4. در ارتفاع مناسب کار کنید
  5. حرکات بیش از اندازه را کاهش دهید.
  6. کم کردن خستگی و بار ثابت
  7. کم کردن محل های فشار
  8. ایجاد فضای مجاز
  9. حرکت, تمرین ورزش, کشش
  10. حفظ محیط راحت

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق