مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

مدیران


احسان جغتایی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی  معدن /کارشناسی ارشد MBA

سمت : رییس هیات مدیره –مدیرعامل

 


پریسا هادیزاده

تحصیلات :کارشناسی مهندسی کشاورزی

سمت: نایب رییس هیات مدیره

 

scan0003 

مسعود رمضانی باجگیران

تحصیلات :کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشدمدیریت پروژه

سمت : عضو هیات مدیره

 

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق