مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

ایمنی در فضاهای محدود

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۲۳ مهر , ۱۳۹۹

وجود فضاهای محصور و لزوم انجام عملیات شغلی در آنها از جمله مواردی است که با وجود پیشرفت‌های علمی هنوز هم در بسیاری از محیط های کاری دیده می شود.

ادامه مطلب ...

راه های مقابله با حریق

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۸ شهریور , ۱۳۹۵

احتراق عبارتست از یک فعل و انفعال شیمیایی سریع که به همراه حرارت و شعله باشد. این فعل و انفعال شیمیایی بین اکسیژن و مواد سوختنی انجام می گیرد.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق