مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

آئین‌نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی تصویب شد

تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۳۰ آذر , ۱۳۹۲

آئین‌نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی تصویب شد

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: کلیات آئین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شد.

به گزارش اقتصادپرس به نقل از مهر، یکصد و دوازدهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی به ریاست سیدحسن هفده تن معاون روابط کار و رئیس شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه و سایر اعضا با هدف بازنگری در آئین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی برگزار شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش شورای عالی حفاظت فنی در جهت تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی اشاره و به توجه ویژه به نیروی سالم در محیط کار و لزوم تدوین قوانین و مقررات شفاف با اثربخشی بالا به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار تاکید کرد.

همچنین در این نشست بر تدوین آئین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی و لزوم بازنگری آن با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و فنی تاکید شد. گفتنی است، در ادامه این جلسه با توجه به تصویب کلیات آئین نامه یاد شده در جلسه قبلی شورا، جزئیات آن مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق