مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

آغاز هفته ایمنی در برابرزلزله وبلایای طبیعی

تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۲۰ مهر , ۱۳۹۲

 

آغاز هفته ایمنی دربرابر زلزله وبلایای طبیعی

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور:

هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی امسال با شعار انسجام ملی، نگاه پیشگیرانه، مدیریت جامع مخاطرات ازامروزشنبه به مدت یک هفته در سراسر کشور برگزار می شود.
این گزارش می افزاید: هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی که با تصویب شورای فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور گنجانده شده است همه ساله در هفته سوم مهرماه برگزار می شود.
شایان ذکراست شعار امروز شنبه ۲۰ مهر ماه و اولین روز هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی با شعار “مدیریت بحران، همزیستی با طبیعت، راهبردهای کاهش خسارات” نامگذاری شده است.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق