مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

اعلام حریق

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

اعلام حریق

اعلام حریق

سیستم اعلام حریق ( کشف حریق)به مجموعه ای از قطعات الکترونیکی گفته می شود که جهت آشکار سازی حریق بمنظور جلوگیری از گسترش آن می باشد تا از بروز آتش سوزیهای بزرگ که گاه خسارتهای مالی و جانی زیادی را بر جای می گذارد جلوگیری شود.امروزه از سیستم های اعلام حریق به طور گسترده در ساختمانها ,اماکن مسکونی وصنعتی استفاده می شود.

جهت انجام خدمات طراحی ونصب تجهیزات اعلام حریق موارد ذیل قابل انجام است :

-زون بندی وتقسیم مناطق خطر (   Hazard  area  classification)

-طراحی سیستم های اعلام حریق مطابق استاندارد    NFPA,BS,EN

-سیستم های مانیتورینگ

-شبکه کردن سیستم های اعلام حریق

-سرویس ونگهداری سیستمهای اعلام حریق

-تست وبازرسی وتحویل پروژه

-نرم افزارهای برنامه ریزی کنترل پنل های سیستم های اعلام حریق

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق