مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

تاریخچه ایمنی

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۱ مهر , ۱۳۹۷

از زمانی که انسان در روی کره زمین پا به عرصه وجود نهاد،برای زنده ماندن وزندگی کردن وحفظ وحراست خود از گزند حیوانات وحشی ومبارزه با عوامل شناخته وناشناخته طبیعی از قبیل باد وباران وطوفان وسیل وزلزله وآتشفشان،همیشه در فکر ایجاد وتأمین ایمنی بوده است.

پس از گذشت سالیان دراز از آغاز حیات وشروع زندگی دسته جمعی ،هر چند که انسان در زمینه حفظ وحراست خود از عوامل طبیعی وهجوم حیوانات وحشی چاره اندیشی هایی کرده بود ولی مشکلات ومسائلی که همزمان با روند رشد اجتماعی به وجود می آمد،موجب این رشد فکری شدند که برای مقابله با هر نوع خطری ودر هر زمانی وسیله وامکانات مبارزه مناسبی را تهیه نماید.
فرایند صنعتی شدن، موجب استفاده فزاینده از ابزار و ماشین آلات فنی شده است. عدم رعایت اصول صحیح در ساخت یا استفاده از وسایل، حوادث ناشی از کار را افزایش داده است. بنابر بیانیه آمارسازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۳ روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند و خسارت سالانه بالغ بر ۹۱۰ ۱۲۵۰ $ می شود. *
۱۸۳۰ در انگلستان ( اختراع ماشین بخار ۱۷۸۲ جیمزوات) و سرایت به – وقوع انقلاب صنعتی ۱۷۶۰ دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی موجب تبدیل کارهای دستی به ماشینی گردید و باعث تقسیم کار، افزایش تولیدات و سرعت در انجام کار شد که نتیجه آن افزایش خطر در محیطهای صنعتی بوده است. ماهی بدین ترتیب استفاده از انرژی چه ای به حداقل رسید و همچنین به جای استفاده از انرژی باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی بخار(توربین بخار) و انرژی سوخت (بنزین، گازوئیل و…) معمول شد. صنایع غول پیکر بوجود آمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرس ها، تیغه ها، … . معلولین
و مصدومین ناشی از کار چنان افزایش یافت که جمع آنها قشون از جنگ برگشته را تداعی می کرد .
اصطلاح” لشکر معلولین منچستر “زیاد در کتابها بکار رفته است. با اختراع ماشین بخار جهشی در صنایع نساجی و دیگر صنایع انگلستان و سایر کشورها رخ داد.
رونق گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روی آورند. (Mass Production) تولید انبوه تونل در چند سده قبل توجه به حفاظت مطرح نبوده و کارهای سخت و خطرناک مثلاً کار در معادن و ها را محکومین به اعدام انجام می دادند.

اولین قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در سال ۱۸۲۰ در انگلستان تصویب شد. گروهی از روحانیون و قضات بطور افتخاری از کارگاهها بازدید می کردند. در سال ۱۸۳۳ با تجدید نظر در قانون قبلی یک اداره رسمی برای بازرسی ایجاد شد و در سال ۱۸۴۴ مقررات مربوط به حفاظت ماشین آلات و استفاده از وسایل پیشگیری و اعلام حوادث در متن قانون وارد شد. ، ۸ ساله تا ۱۷ ساعت در روز کار می کشیدند. در سال ۱۸۶۷ – در همین دوران در فرانسه از اطفال ۶ در فرانسه انجمنی برای پیشگیری از حوادث تشکیل شد. این انجمن در شهر مولهوز و توسط آنجل دلفوس تشکیل شد. منشور این انجمن چنین بیان شده بود:
“صاحب کارخانه علاوه بر فرد وظیفه دارد که به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملاً اخلاقی است و هیچ گونه مزدی نمی تواند جایگزین آن گردد و می باید مقدم بر هر گونه منافع
و ملاحظات ملحوظ گردد.”
حفاظ اولین قانون در زمینه ت فنی به مفهوم دقیق در فرانسه در سال ۱۸۹۳ تدوین شد وسایر کشورهای صنعتی نیز از تشکیلات ایمنی فرانسه تقلید نمودند وبهمین جهت فرانسه را (( مادر
می دانند.
قوامین ایمنی
در پروس در سال ۱۸۳۹ آیین نامه ای برای یک نظام بازرسی درکارخانه ها تدوین شد ودر سال ۱۸۴۵ به کارخانه ها از سوی وزارت کشور و دارایی پروس توصیه شد که بازرس طبی داشته باشند و سرانجام در سال ۱۸۷۲ یک نظام بازرسی و حفاظت و بهداشت کار در پروس ایجاد شد و در سال ۱۸۷۸ به موجب قانون امپراطوری بازرسی کارخانه ها اجباری شد و بیمه حوادث ناشی از کار در سال ۱۸۸۴ در
آلمان تدوین شد.
نظام های واقعی و مؤثر در زمینه بازرسی کارخانه ها در دانمارک و سوئیس در سالهای ۱۸۷۳ و ۱۸۷۷ بوجود آمد و استانداردهای مربوط به حفاظت و بهداشت به اجرا در آمد. در آمریکا تأسیس ادارات رسمی برای بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست در سال ۱۸۶۷ آغاز شد و سرانجام از سال ۱۸۸۵ اصل مسئولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات قانونی ایالت های گوناگون ظاهر شد.
با اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهای غربی کارشناسان و رشته های گوناگونی در این حوزه ها توسعه یافت و بتدریج مسئولیت کارفرما در این موارد به شرکت های بیمه سپرده شد و این
شرکت ها بازرسانی برای اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی استخدام نمودند و فعالیت در زمینه پیشگیری حوادث بتدریج گسترش یافت.

در سال ۱۸۸۹ در شهر مولهوز با مجاهد ت های آنجل دولفوس تدابیر حفاظتی در کلیه کارخانه های نساجی پیش بینی شد .و آلبومی از تصاویر وسایل حفاظتی انتشار یافت. چاپ دوم این آلبوم در سال
۱۸۹۵ با تجدید نظر انتشار یافت. پاره ای از این وسایل هنوز برای حفاظت و ایمنی معتبر شناخته می شوند.
از سال ۱۸۸۹ کنگره های بین المللی در زمینه حفاظت تشکیل شد( ۱۸۸۹ ، پاریس، ۱۸۹۱ برن و ۱۸۹۴ میلان) این کنگره ها و تبادل اطلاعات مربوط به توسعه قوانین حفاظتی منجر شد بطوریکه اجرای
مؤثر الزامات قانونی و نقش مستقل بازرسان مورد تأکید قرار گرفت و انجمن هایی برای حمایت از این اقدامات شکل گرفت. از جمله در بلژیک سوئد و انگلستان این نهادها شکل گرفت. شورای ملی کوبا
دسال ۱۹۳۶ ، انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع ۱۹۲۸ و انجمن هندس در سال ۱۹۳۱ و شورای ملی برای حفاظت در سال ۱۹۲۷ آغاز بکار کردند.
گوناگ واقعیت امر اینست که اکنون بیش از هر زمان دیگری،ما در معرض خطرات وحوادث ون می باشیم. همه جا این خطرات وحوادث کلیه فعالیتهای زندگی مارا در محیط کار،خیابان،منزل وبه طور کلی در
تهدید می کند.همچنین با توجه به پیشرفت های عظیم وروز افزون در علوم وفنون وتوسع غیر قابل تصور صنایع و ایجاد کارخانجات وواحد های مختلف تولیدی وصنعتی وبا توجه به مسائل ومشکلاتی که این
توسعه به همراه دارد وخطراتی که بر اثر ماشینی شدن صنعت متوجه کارگران می گردد وحوادث وبیماریهای ناشی از کار ،که با آهنگی سریع رو به ازدیاد است،واقعیت هائی را به روشنی نمایانگرمی
سازد که نیاز شدید واصولی به فراگیری ورعایت کامل اصول ایمنی داریم،تا خود ودیگران را در برابر اینهمه خطرات وحوادث مختلف حفظ کنیم وعلل بروز حوادثی را که در محیط کار یا خارج از محیط کار اتفاق می افتد بشناسیم وفرا گیریمکه این حوادث چرا وچگونه به وجود می آیند وراه وروش درست،برای پیشگیری وچاره اندیشی چه می باشد؟

علل عمده افزایش سوانح و حوادث ناشی از کار در محیط های صنعتی بعد از انقلاب صنعتی:
۱٫ افزایش بسیار سرعت حرکات ماشین ها و محدود بودن توان عکس العمل انسان.
۲٫ تراکم کارکنان در فضاهای نسبتاً کوچک.
۳٫ افزایش قدرت ماشین آلات و پیچیدگی کار آنها.
۴٫ تقسیم زیاد کار که هر کارگر با آموزشی اندک فقط از عهده بخشی اندک از فرایند تولید بر می آید و تصوری از مجموع این فرایند ندارد و از نظر روانی باعث خستگی، بی حوصلگی، افزایش اشتباهات و در
نتیجه ایجاد حادثه می شود.
۵٫ فقدان آموزش کافی برای کار با ماشین آلات و شیوه های پیش گیری و مقابله با سوانح و حوادث
۶٫ عدم تطابق دانش و توانایی های جسمی و روانی انسان توجه بیش از حد به افزایش سطح تولید به جای توجه به حفظ ایمنی انسانها.
۷٫ تمرکز ماشین آلات زیاد در محیط های محدود و ایجاد سر و صدای زیاد
۸٫ عدم سرمایه گذاری در سیستمهای حفاظتی و برنامه های مربوط به ایمنی پرسنل

 

 

منبع: مقررات ایمنی و آتش نشانی- شرکت گاز استان مرکزی

 

 

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق