مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

تصویب سند مدیریت پسماند کشور در هیات دولت

تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۵ اردیبهشت , ۱۳۹۴

تصویب سند مدیریت پسماند کشور در هیات دولت

همزمان با فرا رسیدن روز زمین پاک ( دوم اردیبهشت )، سند مدیریت پسماند کشور یا آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری بخش پسماند با تکیه بر اهمیت حفظ و نگه داری محیط زیست به تصویب رسید.

به گزارش نما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه روز گذشته (چهارشنبه ) هیات دولت ، سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی با هدف حفاظت از آب و خاک به هیات وزیران ارایه داد.

در این گزارش مهمترین آلاینده های محیط زیست ناشی از فاضلاب ها و پسماندها و وضعیت مدیریت انواع پسماندها و مسوولیت دستگاه های اجرایی ذیربط برای رفع مشکلات و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درهمین زمینه دولت سند مدیریت پسماند کشور یا آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری بخش پسماند را با تکیه بر اهمیت حفظ و نگه داری محیط زیست به تصویب رساند.

براساس این سند ، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های مسوول موظفند در چارچوب وظایف قانونی نسبت به تهیه دستورالعمل بهره برداری استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها، تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی، پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستورالعمل و ضوابط مربوط به دخیره سازی، جمع آوری و دفع پسماندهای پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل ضوابط جایگزینی پلاستیک های زیست تجزیه پذیر، اصلاح ضوابط استقرار واحدهای بازیافت و مدیریت پسماندها و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن یا رویکرد بررسی میزان تحقق و تعیین تکلیف مواد اجرایی نشده و تدوین مواد قانونی مورد نیاز اقدام کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است تسهیلات و شرایط لازم برای اجرایی کردن دستورالعمل بهره برداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها را فراهم کند.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق