مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

مدیریت بحران چیست؟

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۲۱ بهمن , ۱۳۹۸

بحران چیست؟

بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی – اجتماعی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف زندگی و واکنش‌های اجتماعی می‌شود و با آسیب‌های جانی و مالی، تهدیدها، خطر‌ها و نیاز‌های تازه‌ای که به وجود می‌آورد.

در نتیجه می‌توان بحران را اینگونه تعریف کرد:

حادثه‌ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می‌آید و سختی و به مشقتی به جامعه انسانی به گونه‌ای تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد.

حادثه
آثار و خصوصیات بحران:

به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را می‌توان در سه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف – سطح جهانی.
ب – سطح ملی.
الف) حوادث طبیعی:
ب) حوادث غیر طبیعی (ساخته دست بشر)

ناگهانی: مثل سیل – زلزله – طوفان – آتشفشان – رانش زمین
درازمدت: مثل اپیدمی – خشکسالی – قحطی
انواع حوادث و بحرانها:

ناگهانی: مثل سوانح ساختمانی – تصادفات – انفجارات – آتش سوزی
درازمدت: مثل درگیری‌های داخلی و اغتشاشات اجتماعی – جنگ

 

ویژگی‌های بحران:

بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است (یعنی نمی‌توان پیش بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می‌افتد)
بحران‌ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می‌شوند.
ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارند.

در وضعیت بحرانی معمولاً تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص است.
زمان موجود برای پاسخ‌دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضای واحد تصمیم‌گیری را به تعجب و حیرت وا می‌دارد.
محدودیت و فشردگی زمان، غافلگیری، استرس و مخدوش شدن اطلاعات.

 

مدیریت بحران:

فرآیند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند.

مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آن‌ها بتوان از بروز بحران‌ها، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود.

امروزه عمده‌ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و نا کافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز وجود دارد که خود شامل تجارب مفید در مدیریت‌ها بحران و روحیه تعاون و نوعدوستی در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمان‌های NGO همچون جمعیت هلال احمر است که می‌توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود. باید تهدید‌ها و فرصت‌ها را به خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدید‌ها و استفاده از فرصت‌ها آماده ساخت.

تهدیدها:

تهدید‌ها عبارتند از: کاهش انگیزه و علاقه نیرو‌های داوطلب و مردمی در همکاری لازم وارد به خدمات، ادامه یافتن مشکلات‌هایی و کمبود‌ها در زمینه امکانات و تجهیزات تأخیر در روند افزایش عمومی جامعه.
فرصت‌ها:

فرصت‌ها عبارتند از: روند رو به توسعه اطلاعات رسانی و فن آوری ارتباط مانند اینترنت و سیستم‌های ماهواره ای، تکنولوژی جهانی در حیطه تجهیزات امداد، افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش توجه و اعتماد مردم به سازمان‌های NGO گردیده است. در حقیقت مدیر بحران یک هماهنگ کننده بین ارگان‌های سرویس دهنده و تعیین کننده خط مشی فعالیت‌ها است و باید حداقل در سازمان خود آمادگی لازم را بوجود بیاورد، سیستم‌های اداری را بهبود بخشد و با تاکتیک مدیریتی، کارآیی و اثر بخشی افراد را بیشتر و به عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بحران توجه کند. مدیر بحران باید تفویض اختیارات را در نظر بگیرد یعنی سطح اختیار هر شخصی را با توجه به نیازهایش مشخص کند تا از تداخل اختیارات جلوگیری کند در مدیریت بحران معمولاً چندین سازمان مختلف درگیر انجام وظایفی می‌شوند که باید با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیری از بحران کاهش اثرات آن و آمادگی لازم اقدام نمایند و همچنین سازمان‌های مربوط باید بنحو مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات لازم و ضروری و همچنین بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام بعمل آورند.

 

مدیر بحران کیست؟

مدیر بحران، کسی است که تهدید کننده‌ها را بشناسد و از فرصت‌ها خوب استفاده کند.

در فرهنگ ما ضرب المثلی است که می‌گوید «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» متاسفانه در کشور ما زنگ خطر‌ها نادیده و نا شنیده گرفته می‌شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فکر می‌افتیم و راه حلی جستجو می‌نمائیم. متاسفانه مدیر بحران یا علائم را نمی‌شناسد و یا به اهمیت این علائم واقف نیست.

مدیر بحران باید به دنبال راه کار‌هایی جهت کاستن ابعاد بحران باشد. به عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامتر‌های دیگر سنجید و پس از تحلیل نسبت به رفع آن بکوشد مدیر بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد این امر امکان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران‌ها نهایت پایداری مدیریت این سازمان را می‌طلبد.

خصوصیات فرآیند تصمیم گیری را به شرح زیر می‌توان بیان کرد:

پرهیز از جزئی نگری
انجام به موقع و درست کار
نظر خواهی برای انتخاب راه حل
انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجرای به موقع آن
اتخاذ تصمیمات مؤثر بر اساس اطلاعات صحیح در جهت کاهش خسارات و کنترل سریع بحران
وظایف و ویژگی‌های مدیر بحران:

آمادگی کامل برای هر گونه پیشامد.
پی ریزی دفاتر مطالعاتی ملی، منطقه‌ای و هماهنگ سازی آن‌ها به نحوی که از دوباره کاری پرهیز شود.
تهیه بانک اطلاعاتی روز آمد برای استفاده هر چه بهتر آن.
استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر گرچه هزینه بالایی را می‌طلبد.
تفکیک وظایف واحد‌های امداد رسانی و انجام رزمایش‌های عملیاتی سالانه.
ایمن سازی شبکه‌ها و شریان‌های حیاتی که شامل آب، برق، سوخت، ارتباطات جاده‌ای مخابراتی برج کنترل فرودگاه‌ها و سد‌ها و… به دلیل اینکه شرایط منطقه پس از بحران نابسامان است در کوتاهترین زمان نمی‌توان به ترمیم این شبکه پرداخت. زیرا این کار خود خسارات زیادی را به بار می‌آورد و از سرعت عمل امداد می‌کاهد.
تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباری می‌توان ابعاد بحران را کاهش دهد، چرا که با توجه به ابعاد حادثه، پرداخت خسارت خود عامل بزرگی در رفع بحران است.
آگاهی افکار عمومی یکی دیگر از وظایف مدیر بحران است تا وقتی مردم قدم در این راه نگذارند تلاش دولت‌ها بی فایده است.
شناسایی انواع بحران‌ها، ارزیابی ریسک و الویت بندی آنها.
تعیین ارتباطات بحرانی.
تعیین راهبرد‌های برخورد با رسانه ها.
تشکیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران.
پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران.
تعیین روش‌های مداخله در بحران.
تعیین روش‌های سالم سازی.
برنامه ریزی، سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع.

 

منبع: https://www.mizanonline.com/

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق