مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

نظارت HSE

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

 hse 5

نظارت HSE

 نظارت برصحت الزامات ایمنی ,بهداشت ومحیط زیست (HSE) درهرسازمانی مهمترین فرایندهای مدیریتی می باشد.این نظارت در سه بخش به صورت ذیل در هرسازمانی صورت می گیرد:

۱-ایمنی وآتش نشانی

۲-محیط زیست

۳-بهداشت

جهت اجرای فرایند نظارت HSEمیتوان براساس شرح خدمات تفکیکی هربخش ,افراد باتجربه وباتخصص مرتبط به کارگرفت تابرکلیه موارد قانونی وآیین نامه ا ی  کنترل ونظارت نمایند.

نظارت بر صحت الزامات HSE میتواندتوسط ناظرمقیم درپروژه های عملیاتی وعمرانی انجام گردد.

حوزه هایی که نظارت HSEدرآنها ضروری می باشد:

-نفت ,گاز وپتروشیمی

-فعالیتهای عمرانی مانندسدسا زی ,راه,فاضلاب و…

-فعالیتهای ساختمانی مانند بلندمرتبه سازی,برج سازی و…

-مترو وقطارشهری

-فعالیتهای درمانی مانند بیمارستانها ومراکز درمانی

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق