معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه است و بروز بادهای نمکی یکی از تهدیدهای زیست محیطی پس از خشک شدن این دریاچه است که باید جدی گرفته شود.

ادامه مطلب ...