مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

مدیران


احسان جغتایی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی  معدن /کارشناسی ارشد MBA

سمت : رییس هیات مدیره –مدیرعامل

 

scan0003

 

مسعود رمضانی باجگیران

تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشدمدیریت پروژه

سمت: نایب رییس هیات مدیره

 

 

سید مهدی قربانی موسوی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت/کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سمت : عضو هیات مدیره

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق