مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

افتخار بین المللی برای فعالان ایزو در ایران

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۲۵ آذر , ۱۳۹۲

سازمان IRCA (سازمان بین المللی ثبت ممیزان گواهی دار) مهم ترین سازمانی است که در زمینه آموزش و ثبت ممیزان از جمله مدیریت کیفیت ،امور زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی ، امنیت اطلاعات و ایمنی مواد مواد غذایی فعالیت می کند.

ادامه مطلب ...

Iso 22000

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی غذا ، با ارزیابی بروز خطا و تعیین نقاط بحرانی و ایجاد سیستم کنترل ، درفر آیند مواد غذایی از تهیه مواد اولیه تا مصرف توسط مشتری ، از افت سطح کیفیت محصول به نحو برنامه ریزی شده جلوگیری می نماید.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق