مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

آیا قبل وبعد از بحران های طبیعی برای مدیریت پسماند چاره ایی اندیشیده ایم ؟

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۲۱ مهر , ۱۳۹۲

بی تردید زندگی بشر از ابتدای خلقت همواره با خطرات ناشی از بلایای طبیعی همراه بوده است و این بلایا عواقبی دارند که باعث می گردد روند زندگی طبیعی مردم و نیز برنامه های توسعه و اقتصادی کشور دچار مشکل گردد .

ادامه مطلب ...

مدیریت بحران

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

مدیریت بحران فرایندهای برنامه ریزی ,عملکرد واقدامات اجرایی است که توسط دستگاههای دولتی ,غیردولتی وعمومی پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطر پذیری)ومدیریت عملیات مقابله وبازسازی وبازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران )صورت می پذیرد.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق