مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

مدیریت پروژه

تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۱۳ مهر , ۱۳۹۲

تغییرات سریع تکنولوژیک ، بازارهای شدید رقابتی و رایزنی فشرده و قدرتمندانه شرکتها ، همه‌وهمه سازمانها و بنگاههای متولی پروژه را تشویق به تغییر سیستم مدیریتی خود نمود .

ادامه مطلب ...

سایر استانداردها

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

برخی ازاستانداردهای مدیریتی که توسط سازمان جهانی (ISO) برای فعالیت های مختلف تهیه وتدوین گردیده اند.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق