مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

اطفاء حریق

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

سیستم های اطفاء حریق به مجموعه دستگاهها ووسایلی که جهت مهار و خاموش نمودن آتش درحوادث آتش سوزی بکارگرفته می شوند اطلاق می گردد.

ادامه مطلب ...

اعلام حریق

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

سیستم اعلام حریق ( کشف حریق)به مجموعه ای از قطعات الکترونیکی گفته می شود که جهت آشکار سازی حریق بمنظور جلوگیری از گسترش آن می باشد تا از بروز آتش سوزیهای بزرگ که گاه خسارتهای مالی و جانی زیادی را بر جای می گذارد جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق