مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

راه های مقابله با حریق

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۸ شهریور , ۱۳۹۵

احتراق عبارتست از یک فعل و انفعال شیمیایی سریع که به همراه حرارت و شعله باشد. این فعل و انفعال شیمیایی بین اکسیژن و مواد سوختنی انجام می گیرد.

ادامه مطلب ...

مدیریت HSE بر مبنای ریسک

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۸ شهریور , ۱۳۹۵

مقوله HSE در کشور ما مبحثی نوبنیاد است،به همین دلیل ساختار هویت بخشی به آن و همچنین اجرای قوانین HSE، همچون اجرایی کردن دیگر قوانین مستلزم فراهم نمودن و ابزار و منابع است.از آنجایی که مهیا کردن امکانات وجود منابع مالی، علمی و انسانی را می طلبد.

ادامه مطلب ...

ارگونومی

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۸ شهریور , ۱۳۹۵

ارگونومی یا عوامل انسانی مطالعه ی ویپگیهای انسان وکاربرد آنها در طراحی محیط های کار تعریف می شود.

محیط کار مشتمل بر عوامل زیادی است مانند :

ارتبات فضایی وچیدمان تجهیزات-نوع وتعداد حرکات مورد نیاز برای انجام یک وظیفه-دما وروشنایی وابعاد جسمانی کارگر.استفاده مکرر از بدن برای انجام وظایف یا حرکاتی که غیر معمولند یا حرکاتی که بدن به سختی نور را برای انجام آن منطبق می کند.می توانند منجر به آسیبهای بافتها و اعضایی از بدن شوند که مستقیما درگیر این حرکات می باشند .این جراحات جراحات استفاده مکرر یا اسیبهای تکراری نامیده می شوند.کارگر مسن از نظر ایجاد این جراحات در خطر بالاتری قرار دارند ماآسیبهای ناشی از کار بیش از حد اعضای بدن می تواند عضوی از جامعه را درگیر کند.

ادامه مطلب ...

شش سیگما یک ضرورت و نه انتخاب

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۸ شهریور , ۱۳۹۵

امروزه بهبود بهره وری یکی از مهمترین اهداف سازمانها و موسسات می باشد. اغلب سازمان ها بمنظورافزایش بهره وری و نهایتا دستیابی به مزیت رقابتی جهت ماندگاری پایدار در عرصه تجارت جهانی ، بخش وسیعی از تمرکز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشکلات و نقاط ضعف موجود در سیستم ها و فرایندهای خود می نمایند،که رویکردی منطقی است.

ادامه مطلب ...

مدیریت بحران

تاریختاریخ انتشار : پنج شنبه ,۴ شهریور , ۱۳۹۵

مدیریت بحران دارای چهار رکن اصلی متشکل از: (۱) کاهش خسارات، (۲) آمادگی، (۳) واکنش و (۴) بازسازی و عادی سازی است. سیستم جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابی کرده طوری برنامه‌ریزی می‌نماید که منابع موجود را با مخاطرات موازنه کند تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را کنترل نمود.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق