مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

اطفاء حریق

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

 

اطفا حریق

اطفاءحریق

 

 سیستم های اطفاء حریق به مجموعه دستگاهها ووسایلی که جهت مهار و خاموش نمودن آتش درحوادث آتش سوزی بکارگرفته می شوند اطلاق می گردد.

 جهت انجام خدمات طراحی ونصب تجهیزات اطفاء حریق مواردذیل قابل انجام است :

-طراحی شبکه های اطفاء  حریق

 -انتخاب ونصب سیستم های اطفاء حریق

-تست وراه اندازی شبکه و تجهیزات اطفاء حریق

-طراحی براساس استانداردهای  NFPA

 

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق