سیستم های اطفاء حریق به مجموعه دستگاهها ووسایلی که جهت مهار و خاموش نمودن آتش درحوادث آتش سوزی بکارگرفته می شوند اطلاق می گردد.

ادامه مطلب ...