سیستم اعلام حریق ( کشف حریق)به مجموعه ای از قطعات الکترونیکی گفته می شود که جهت آشکار سازی حریق بمنظور جلوگیری از گسترش آن می باشد تا از بروز آتش سوزیهای بزرگ که گاه خسارتهای مالی و جانی زیادی را بر جای می گذارد جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...