مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

OHSAS 18001

تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۱۳ مهر , ۱۳۹۲

OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی   : استاندارد OHSAS  ۱۸۰۰۱-۲۰۰۷

سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ، سیستمی است که توسط آن ، سازمان عملکرد ایمنی  و سلامت شغلی خود را از طریق شناسایی ریسک ها و خطرات ایمنی و سلامت شغلی و تحت کنترل درآوردن آنها ، بهبود می بخشد . این سیستم همچنین میتواند سازمان را در برآورده کردن الزامات قانونی سازمانهای قانونگذار نظیر وزارت کار،  یاری نماید.

پیاده‌سازی یک سیستم مطمئن مدیریت ایمنی و سلامت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا خطرات و تهدیدات ایمنی حرفه‌ای را در سازمان خود، شناسایی و مدیریت کنند. کسب گواهی‌نامه OHSAS 18001منوط به بررسی میزان تطابق استانداردهای سازمان با استانداردهای بین‌المللی ایمنی و سلامت خواهد بود. استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی همچنین به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کند تا در انتخاب کارکنان شایسته موفقیت بیشتری داشته باشند.

مزایای استقرارOHSAS 18001:2007

 -کاهش بار مسئولیت های قانونی مدیران ارشد سازمان در مورد سلامت و ایمنی کارکنان ،با رعایت قوانین و مقررات ایمنی و سلامت شغلی

 -برآورده کردن الزامات ایمنی و سلامت سازمانهای قانونگذار نظیر وزارت کار که موجب کاهش هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و پرداخت جریمه های احتمالی می شود.

-ایجاد محیط کاری ایمن تر و سالم تر

-افزایش آگاهی و دانش درباره سلامت و ایمنی

 -کاهش زمان تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به کارکنان

 -افزایش روحیه و انگیزه کارکنان

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق