مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۸ مهر , ۱۳۹۷

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: پوشش گسترده گازرسانی در اقصی نقاط استان نیازمند افزایش توجه شهروندان و رعایت کامل نکات ایمنی در استفاده از این نعمت الهی است.

ادامه مطلب ...

وسایل حفاظت فردی

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۱ مهر , ۱۳۹۷

بهترین راه پیشگیری از حوادث از بین بردن اعمال وشرایط خطرناکی است که احتیاج به آموزش افراد وبکار بردن تدابیر فنی دارد ولی در صنعت به مواردی برخورد می شود که آموزش وتدابیر فنی کافی نبوده و برای جلوگیری حوادث استفاده از وسائل والبسه استحفاظی نیز ضروری می باشد.مثلا در برابر اشعه جوشکاری –ذراتیکه از ماشین تراش به اطراف پرتاب می شود و… باید از وسائل استحفاظی فردی که در اختیار کارکنان گذ اشته شده است استفاده شود.

ادامه مطلب ...

احتیاط های عمومی

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۱ مهر , ۱۳۹۷

کلیه افرادی که به عنوان نیروی جدید الاستخدام در صنعت نفت وگاز(ویا هر صنعت دیگری) مشغول به کارمی شوند ابتدا بایستی بااحتیاط های عمومی مخصوص کارکردن در صنعت وسپس احتیاط های خاص آن صنعت آشنا شده وبعد از گذراندن بقیه آموزشهای مربوطه عهده دار پست ویا سمت مشخصی گردند .
بدین لحاظ این قسمت که شامل مقررات واندرزهای ایمنی می باشد در اختیار شما گداشته شده تا با انواع مخاطراتی که ممکن است در سر راه آنها قرار بگیرید آشنا شده وبتوانید خطرات کار خود را پیش بینی وبرطرف نمائید.

ادامه مطلب ...

ایمنی در صنعت

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۱ مهر , ۱۳۹۷

مجموعه قوانین ودستورالعمل های که به منظور کاهش صدمات جانی وخسارات مالی وضع می گردد. البته این قوانین ودستورالعمل ها در هر صنعت ،با توجه به مسائل خاص همان صنعت وضع می گردند و ممکن است یک قانون در صنعتی بسیار مهم وکلیدی باشد ودر صنعتی دیگر از اهمیت قابل توجه ای برخوردار نباشد و یا با اصلاحاتی قابل استفاده باشد .

ادامه مطلب ...

آشنایی با سازمان بین المللی کار ( ILO )

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۱ مهر , ۱۳۹۷

بهبود شرایط کار و استقرار عدالت اجتماعی در سطح بین المللی، در طول سالیان دراز دلمشغولی بسیاری از افراد بوده است. رابرت آون انگلیسی در سال ۱۸۱۸ پیشنهاد نمود که مسائل مربوط به کار “در کمیسیون کار” در سطح بین المللی بررسی شود. اما اولین گامی که در این زمینه برداشته شد کنفرانس بین المللی در سال ۱۸۹۰ با حضور ۱۴ کشور در برلین بود که نتیجه آن توصیه هایی در زمینه شرایط کار در معادن و تجدید کار اطفال و زنان و تعطیل هفتگی بود. در سال ۱۹۰۰ جامعه بین المللیحمایت قانونی از کارگران تشکیل شد.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق