مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

 • دیباچه شرکت

  با توجه به اهمیت مباحث مدیریتی در قرن حاضر وچالشی بودن این مو ضوع در فعالیت های روزمره بنگاههای اقتصادی ومراکز خدماتی ,مدیران این شرکت خدمات مشاوره در زمینه استقرارسیستم های مدیریتی راسرلوحه آغاز فعالیت خودقراردادند.
  در حال حاضر شرکت مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس با بیش از یک دهه فعالیت توانسته است دامنه فعالیت خودرادرحوزه های دیگری همچون ارزیابی ریسک ,مهندسی HSE ,مطالعات زیست محیطی ,مدیریت بحران و...گسترش دهد وخدمات ارزنده ای را به واحدهای مختلف خدماتی , صنعتی ودولتی ارایه نماید.
 • آغاز هفته ایمنی در برابرزلزله وبلایای طبیعی

  تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۲۰ مهر , ۱۳۹۲

  هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی امسال با شعار انسجام ملی، نگاه پیشگیرانه، مدیریت جامع مخاطرات ازامروزشنبه به مدت یک هفته در سراسر کشور برگزار می شود.

  ادامه مطلب ...

  معرفی شرکت

  تاریختاریخ انتشار : سه شنبه ,۱۶ مهر , ۱۳۹۲

  شرکت مهندسین مشاور پیشگامان بهبودکیفیت توس به شماره ثبت ۲۲۸۷۳ازسال ۱۳۸۳ فعالیت خودرادرحوزه مشاوره مدیریت ومهندسی صنایع آغازوبا گذشت زمان وبا توجه به نیاز مشتریان در زمینه های HSE ,مطالعات وارزیابی زیست محیطی ,مدیریت پروژه و…خدمات خودراگسترش داد.

  ادامه مطلب ...

  دریاچه ارومیه

  تاریختاریخ انتشار : سه شنبه ,۱۶ مهر , ۱۳۹۲

  معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه است و بروز بادهای نمکی یکی از تهدیدهای زیست محیطی پس از خشک شدن این دریاچه است که باید جدی گرفته شود.

  ادامه مطلب ...

  اخذنشان استاندارد ملی

  تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

  استاندارد ملی توسط موسسه استاندارددریک کشورباتوجه به تمام شرایط خاص همان کشور مانند اقتصادی ,اجتماعی ,علمی وفنی تهیه میشود.

  ادامه مطلب ...

  اخذگواهینامه های بین المللی

  تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

  هرسازمانی پس از پیاده سازی واستقرار سیستم های مدیریتی آماده ممیزی ودریافت گواهینامه های سیستم می گردد.

  ادامه مطلب ...

  مشتریان

  شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق